Loading...

Volgt u de dankdag van de kerk of Gods Feest der inzameling?

Zacharia 14:19

Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.